Biobaza

Alkohol-Free Dezinficijens

MAG-41170
Cijena
4,62 €
U cijenu je uključen PDV

Nije raspoloživo

Opis

BIOBAZA Home Univerzalni dezinficijens je dezinficijens izuzetno štirokog spektra djelovanja. Potpuno uklanja biofilm te je idealan za čišćenje i dezinfekciju površina, opreme, pribora, zraka - u prisutnosti ljudi i životinja.

Za dezinfekciju u domaćinstvima i vikendicama. Prilagođen je visokim zahtjevima čistoće i higijene. Razara vitalne stanične dijelove mirkoorganizama, a zahvaljujući djelovanjau aktiviranih iona nema pojave rezinstencije.

Ne ostaljva tragove, ne isparava, ne sadrži boje i nije korozivan.

Primjena: površine, pribor, sanitrani prostori, oprema, ruke. Nanose se prskanjem po površinama, uranjanjem, brisanjem.

Upozorenja: Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Sastav: voda, natrijev klorid, hipokloritna kiselina <0,5%, ph koncentrirane otopine 6,5-7,5

Količina: 250 ml

KLASA: UP/I-543-04/19-05/194

URBROJ: 534-07-1-1-3/3-19-2

Zemlja podrijetla: EU, Hrvatska

Upute za upotrebu

Poprskati. Ostaviti da djeluje 1 - 3 minute.